info 

ENGLISH

Distort Waves has been created in may 2001 as a music group, and actually as an association of musicans, music producers with an initiative of Nordbasse and Stilgar (Stealpot). Firstly DW was active on demoscene, taking part in various music competitions (so called compo's: msx, chip, mp3/ogg) in Poland and foreign countries being on the top. In that period we were producing also music discs, that means electronic compilations, music presentations in a form of programs with fine graphics, visualisations and descriptions to the tracks (the formats: *.xm, *.it - both attended by the latest versions of winamp - msx discs are given to download in the section 'products'). After a time DW counted already 10 members, and the group started to change the profile of activity into more commercial.Musicans of DW started to record in their solo projects with great results. Two members of our group created a project named Drift, which was cooperating with kOza (vocals), Novika, Andrew Smolik and during a period was on the producing services of BMG Poland. The next significant project having his roots in DW is Stealpot with the cd "mass mess.AGE" recorded in spirea/vivo records (www.vivo.pl). The record will be available to buy since march 2005 on the european, USA and Japanese markets. Hip-hop is the next important chapter in our phonographic activity. Except underground projects in the Triple City, Katowice, Bydgoszcz, Poznan, we worked together with Owal, Pih, Borixon and also episodically in a foreign country label Tokyo Dawn Records (www.tokyodawn.org) from the arm of Groove Attack (www.grooveattack.com). We are still aspireing to music perfection trying simultaneously not to close our productions in a homogenous music genre. We still realize commercial orders, like music and sound to computer games, multimedia presentations, loops for websites, musical production, mixes, riddims, etc.

POLISH

Distort Waves powstało w maju 2001 jako grupa muzyczna, a właściwie zrzeszenie muzyków, producentów muzycznych z inicjatywy Nordbasse'a i Stilgara. Początkowo DW działało na demoscenie biorąc udział w różnych konkursach muzycznych (tzw. compo: msx, chip, mp3/ogg) w Polsce i zagranicą zajmując miejsca w ścisłej czołówce. W tym okresie wydawaliśmy także musicdiski, czyli elektroniczne albumy, prezentacje muzyczne w formie programów z ładną oprawą graficzną, wizualizacjami i opisami do utworów (format: *.xm, *.it - oba obslugiwane przez najnowsze wersje winampa - msx diski do ściągnięcia w dziale 'products'). Po pewnym czasie DW liczyło już 10 członków, a grupa zaczęła zmieniać profil działalności na bardziej komercyjny. Muzycy z DW z dużym powodzeniem zaczęli nagrywać w projektach solowych. Dwóch członków naszej grupy stworzyło projekt o nazwie Drift, który w kooperacji z kOzą(wokal) współpracował z Noviką, Smolikiem, oraz przez pewien okres był na usługach producenckich w BMG Poland. Kolejnym znacznym projektem mającym swe korzenie w DW jest Stealpot z płytą "mass mess.AGE" wydaną w spirea/vivo records (www.vivo.pl). Płyta od marca 2005 jest dostępna m.in. na rynkach Europejskich, USA, Japonii. Hip-hop jest kolejnym ważnym rozdziałem w naszej działalności fonograficznej. Oprócz undergroundowych projektów w Trójmieście, Katowicach, Bydgoszczy, Poznaniu, współpracowaliśmy z Owalem, Pihem, Borixonem, a także epizodycznie w zagranicznej wytwórni Tokyo Dawn Records (www.tokyodawn.org) z ramienia Groove Attack (www.grooveattack.com). Ciągle dążymy do perfekcji muzycznej jednocześnie nie 'szufladkując' się w jednorodnej stylistyce muzycznej. Realizujemy zamówienia komercyjne takie jak muzyka i udźwiękowienie do gier komputerowych, prezentacji multimedialnych, loopy na strony internetowe, produkcja muzyczna, mix, riddimy, itd.


PLENET - internet provider - www.plenet.pl